Leasing pracowniczy - pracownicy tymczasowi i sezonowi

 

Nasza Agencja oferuje Państwu możliwość zatrudnienia pracowników z Ukrainy w formie leasingu pracowniczego na terenie całego kraju.
Leasing pracowniczy czyli praca tymczasowa, to forma wynajmowania przez Pracodawcę od Agencji Pracy Tymczasowej potrzebnych jej pracowników na określony czas. Jest to jednocześnie bardzo popularna forma zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach.
Usługa  ta polega na rekrutacji i zatrudnieniu personelu przez naszą Agencję, Po naszej stronie jest  zawarcie właściwej umowy z pracownikiem, wykonanie określonych prawem badań lekarskich i szkoleń bhp, naliczanie i wypłata wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych, odprowadzanie podatków, a gdy zajdzie taka potrzeba natychmiastowe zwolnienie pracownika na wniosek Pracodawcy. Pracownik ma zapewnione wszystkie gwarancje i świadczenia, przewidziane obowiązującymi przepisami prawa o pracy tymczasowej a Pracodawca dostosowaną do swoich potrzeb siłę roboczą.
Podstawą świadczenia przez Agencję usługi leasingu pracowniczego jest umowa o współpracy zawarta z Pracodawcą.

Leasing pracowniczy - korzyści Pracodawcy

Leasing pracowniczy daje Pracodawcy wiele korzyści. Jedną z największych jest brak formalności i zobowiązań firmy z tytułu powstania stosunku pracy między pracownikiem tymczasowym a Pracodawcą. Pracodawca nie zawiera z pracownikiem tymczasowym odrębnej umowy, może zrezygnować z niego w dowolnym czasie. Pracodawca nie zastanawia się nad dotrzymaniem wymogów przewidzianych w prawie pracy w zakresie zwolnienia pracowników i ich ochrony socjalnej; nie rozwiązuje kwestii wyliczenia stażu pracy i pozostałych spraw związanych z przepływem dokumentów dotyczących pracowników, Wszystkie te obowiązki przejmuje na siebie nasza Agencja. Jedyne zadanie Pracodawcy to zawarcie i dotrzymywanie warunków umowy z Agencją. Resztą zajmujemy się my.
Duże znaczenie dla Pracodawców ma także to, że leasing pracowniczy pozwala na optymalizację kosztów zatrudnienia oraz na elastyczne dostosowywanie ilości pracowników do aktualnych potrzeb.

 

Ciągłość zatrudnienia


Pełna obsługa kadrowo-płacowa


Prosty model współpracy


Redukcja kosztów operacyjnych


Zminimalizowane ryzyko prawne
 

Leasing pracowniczy - etapy naszych działań

  1. Podpisujemy z Pracodawcą umowę o współpracy.
  2. Pozyskujemy pracowników cudzoziemców zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez Pracodawcę,
  3. Załatwiamy formalności związane z legalnym pobytem i zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce.
  4. Zatrudniamy pracowników tymczasowych i odpowiadamy za całą obsługę  kadrową zgodnie z przepisami kodeksu pracy i ustawy o pracownikach tymczasowych.
  5. Naliczamy i wypłacamy wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu oraz prowadzimy całą administrację płacową.
  6. Odprowadzamy należne składki na ubezpieczenie społeczne, podatki i inne wymagane prawem należności za pracownika tymczasowego.
  7. Zapewniamy pracownikom tymczasowym zakwaterowanie a na życzenie Pracodawcy także dojazd.
  8. Nasz koordynator na bieżąco utrzymuje relacje z Pracodawcą jak i pracownikami, aby zapewnić najwyższy poziom współpracy.
  9. Wystawiamy zgodnie  z zawartą z Pracodawcą umową fakturę VAT, która zawiera całkowite koszty zatrudnienia Pracowników tymczasowych oraz marżę Agencji.

 

 

Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana współpracą lub potrzebujesz więcej informacji, to zapraszamy do działu kontakt.
Możesz do nas bez żadnych zobowiązań napisać lub zadzwonić pod podane numery telefonów. Udzielimy wszelkich informacji i będziemy służyć pełnym wsparciem w rozwiązywaniu Twoich problemów z zatrudnianiem pracowników cudzoziemców.

 

NAPISZ DO NAS

 

 

Dlaczego warto wybrać naszą Agencję pracy?

Nasza Agencja pośrednictwa pracy to przede wszystkim profesjonalizm.
Liczy się dla nas zadowolenie naszego Klienta, pracownika, ale też jakość i komfort pracy wszystkich zaangażowanych w realizację zadania.
Niezależnie czy jest to leasing pracownika, praca sezonowa czy praca na stałe,
w każdym z przypadków ważne jest zachowanie wszelkich standardów współpracy.